İçeriğe geç

5S NEDİR ? #

5S, organizasyonlarda kaliteli bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak için geliştirilen bir tekniktir. Çalışma koşullarını performans, konfor, güvenlik ve temizlik açılarından en iyileme amacı güder. Ayrıca temiz ve organize bir çalışma ortamı sağlayarak israfın ve değişkenliğin azalmasını sağlar.

5S Çalışmaları Niçin Yapılmalıdır? #

İsraf görünür hale gelir ve eliminasyonu kolaylaşır. Ekipman, malzeme ve çalışma alanı üzerindeki kontrolünüz artar. İşletme içinde morali yükseltir, takım çalışmasını teşvik eder, çünkü herkes katılabilir.[5] Kalite değerleri yükselecek, harcamalar azalacaktır. Çalışma güvenliği kesin olarak artacaktır. Birim zamana düşen üretim ve katma değer artacaktır.

5S Aşamaları #

Ayıklama (Seiri) #

Çalışma alanında anlık ihtiyacı duyulmayan malzeme, ekipman ve aletlerin sınıflandırılarak ilgili bölgeden uzaklaştırılmasıdır.

Bu ilk aşamanın iyi yapılması diğer aşamalar için çok önemlidir; çalışanların şikayetlerini azaltacak ve çalışanlar arasında iletişim hızla artacaktır, ayrıca verimlilik ve ürün kalitesi artacaktır. Özellikle işletmenin alanı sınırlı ise bu düzenin kurulması ile sık sık etrafın düzenlenmesi gerekmeyecektir. Eğer toparlama yapılmazsa veya eksik yapılırsa :

 1. Fabrika hızla kalabalıklaşır ve çalışmak zorlaşır
 2. Zaman kaybı artar
 3. Yüksek ve yükselen bakım maliyetlerine neden olur
 4. Gereksiz malzemeler süreç akışını zorlaştırır
 5. İş güvenliğini sağlamak zorlaşır
 6. Bulunamayan malzemeler tekrar satın alınır
 7. Çalışanları moral olarak kötü etkiler.
Toparlama işlemi yapılırken; #
 1. Çalışma sahanızda dağınıklık yaratan gereksiz bir eşya var mı?
 2. Olduğu gibi bırakılan kablo, boru gibi gereksiz malzemeler var mı?
 3. Zeminde duran el aleti ve teçhizat var mı?
 4. Tüm malzemeler sınıflandırıldı mı? Depolandı mı? Etiketlendi mi?
 5. Tüm el aletleri, ekipmanlar, ölçü aletleri, malzeme ve evrak sınıflandırılıp kendi yerlerine konulmuş mu? gibi sorular sorulmalıdır.

Düzen(Seiton) #

Sürekli ihtiyaç duyulan ekipman, demirbaş vb. malzemelerin bulunmasını ve kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla yapılan dizme, düzenleme ve tertip işidir. İyileştirme projesi her türlü alet, aparat ve makineyi kapsar.

 • Düzen yoksa:
 1. Hareket, iş kaybı
 2. Arama kaybı,
 3. İnsan enerjisi kaybı
 4. Aşırı stok
 5. Hatalı ürün
 6. Güvensiz iş koşulları vardır.[1]
 • Düzenlemede 3 Anahtar:
 • Nerede?
 1. Bölge Tanımlaması
 2. Alt Bölge Tanımlaması
 • Ne?
 1. Raf Tanımlaması
 2. Malzeme Tanımlaması
 • Ne Kadar?
 1. Minimum Seviye Tanımlaması
 2. Maksimum Seviye Tanımlaması

Temizlik (Seiso) #

Çalışma alanlarında ve makinelerde çevre, üretim ve makine kaynaklı her türlü kirliliğin yok edilmesi ve korunmasıdır. Temizlik aynı zamanda duyu organlarımızla yapabileceğimiz bir kontroldür, oluşabilecek hataları önceden tespit etmemizi sağlar.

 • Temizlik yoksa:
 1. Çalışanların morali bozulur
 2. Makine verimliliği azalır
 3. Bakım maliyetleri artar
 4. İş güvenliği azalır
 5. Ürün kalitesi azalır
 6. Kirlilik kaynağını bulmak zorlaşır.

Standartlaştırma (Seiketsu) #

Toparlama, düzen ve temizliğin korunması ve sürekliliğin sağlanması için oluşturulması gerekli standartlar, kontroller ve iyileştirmelerdir.

 • Faydaları:
 1. Önceki adımların kontrolünü sağlar
 2. Önceki adımlarda yaşanan hataların tespit edilmesini sağlar
 3. Gözlem ve ölçüm yapılmasını sağlar
 4. Standartlar ve kontrol listesi oluşturulmasını sağlar
 5. İyileştirme projelerini yaygınlaştırır
 6. Gelinen noktanın ölçülebilmesini sağlar.

Disiplin (Shitsuke) #

Mevcut adımların sürekliliğini sağlamak, çalışanları eğitmek, iyileştirmeleri duyurmak, sloganları bulmak, kampanyalar yapmak ve takımları ödüllendirmektir. Başka bir deyişle, 4 adımı birbirine bağlayan çalışmadır.

 • Faydaları:
 1. Çalışanların motivasyonunu artırmak
 2. Çalışanların sorumluluk bilincini geliştirmek
 3. Çalışanların özgüvenini artırmak
 4. Çalışanların rollerini belirlemek
 5. Çalışana varlığını hissettirmek
Bize WhatsApp'tan Ulaşın!