İçeriğe geç

Acil Çıkışlar ve Kaçış Yollarının Yerleri

Acil Çıkış Nedir ? #

Tehlike anında kapalı mekândaki insanların süratle ve güvenli bir şekilde boşaltılmasına imkân verecek nitelikte konumlanmış ve dışarıya doğru açılan kapılar acil çıkış olarak adlandırılmaktadır.

Kaçış Yolları Nedir ? #

Kaçış yolları, bir yapının herhangi bir noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan devamlı ve engellenmemiş yolun tamamıdır.

ACİL DURUM KROKİ ÇİZİM AŞAMALARI #

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkinda Yönetmelik kapsamı gereği; işyerlerinde işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerleri, ilkyardım malzemelerinin bulunduğu yerleri, kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı acil durum krokileri kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulmalıdır. Bu hizmet işyerlerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylarda tahliyeyi ve acil durum ekipmanlarının yerlerini kolayca bulmayı sağlar.

Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yönetmelik yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 1000 m2’den büyük imalathane, atölye, depo, otel, motel, sağlık, toplanma ve eğitim binalarında, binaya ait yangın tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurulur. Bu projelerde; binanın kaçış yolları, yangın merdivenleri, varsa itfaiye asansörleri, yangın dolapları, itfaiye su verme ağızları, yangın pompaları ile jeneratörün yeri işaretlenir.

Ruhsatlandırma birimleri, Sigorta şirketleri, Denetleme firmaları, Müşteriler bu projeleri talep ederler. Aynı zamanda İş Müfettişleri denetimlerinde, Müşteri denetimlerinde, Sosyal sorumluluk denetimlerinde, Sedex denetimlerinde, Kalite denetimlerinde, Ohsas 18001 veya ISO 45001 denetimlerinde, Tedarikçi denetimlerinde ve acil durumlarda müdahale birimleri (İtfaiye, Afad vs.) tarafından talep edilir.

İlgili yönetmeliklere göre; müşteri refakatçisi tarafından gösterilen acil durum ekipmanları vs. belirtilerek Acil Durum Krokileri çizilir. Çizim esnasında eksiklikler ile ilgili önerilerde bulunulur.

Acil durum kroki leriniz aşağıdaki aşamalar izlenerek çizilir. Taslak çizimleriniz ( Karakalem çalışması) Yangın Eğitmenlerimiz ve grafikler tarafından çizilmektedir. Digital çizimlerimiz grafiklerimiz tarafından çizilmektedir.

1. Taslak çizimin karakalem olarak çizilmesi,
2. Taslak çizimlerin digital ortamda çizilmesi (Grafik programında çizmekteyiz)
3. Digital çizimlerin tarafımızdan kontrol edilmesi
4. Digital çizimlerin tarafınızdan kontrol edilmesi ve onaylanması
5. Çıktıların alınması ve müşteriye teslim edilmesi

Acil durum krokisi çizim sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir.

1. Katlar küçük ise her bir kat bir çizim ( Ortalama 1000m2 kadar )
2. Alan büyük ise ortalama her 1000m2 bir çizim
3. Basit çizimlerde çizim sayısı karşılıklı görüşme ve tespitlerle belirlenir.

Acil durum kroki leri asılacak yere göre yön verilerek çizilir. Bulunduğunuz yer acil durum krokisinde belirtilir. Örneğin; bulunduğunuz yerin sol tarafındaki alan ile çizimin sol tarafındaki alan aynı yeri gösterir. Bu şekilde acil durum krokilerinde kolayca acil durum ekipman yerleri ve kaçış güzergahları anlaşılır.

Acil durum kroki leriniz istenilen ölçüde ve aşağıdaki malzemelere baskılı olarak teslim edilir. Müşterilerimiz özel isteklerini belirtmediği sürece kısa kenar 50cm olarak alınır ve uzun kenar ona orantılı olarak çizilir. Genel olarak acil durum krokilerimizin ölçüleri 50cmx70cm ‘dir. Baskıda kullanılan malzeme dekota, pleksiglas veya alüminyum kompozit panel üzerine fosforlu baskı sıvama yapılır. Kullanım yerine ve özelliklerine bağlı olarak laminasyon kaplama yapılarak müşteiye teslim edilir.

Acil durum kroki lerinde genel olarak yangın tüpleri, yangın dolapları, yangın pompası, alarm butonları, yangın panelleri, ilkyardım dolapları, revir, emzirme odası, acil çıkış yolları, acil çıkış kapıları, acil yön levhaları, sedyeler, göz duşları veya göz solüsyonları, yangın merdivenleri, toplanma alanları, ana elektrik panosu, jeneratör alanları, doğalgaz ana vanası belirtilir.

Müşterilerin talepleri doğrultusunda ayrıntılı çizimler yapılmaktadır. Bu çizimler esnasında belirtilebilecek ekipmanlar aşağıda belirtilmektedir.

1.Acil Çıkış Kapıları
2.Acil Çıkış Merdivenleri
3.Toplanma Noktası
4.Acil Çıkış Yolları
5.Acil Çıkış Yön Levhaları
6.İlkyardım Dolapları
7.Sedyeler
8.Revir
9.Göz Duşları
10.Kimyasal Kitler
11.Ana Elektrik Şalteri
12.Trafo
13.Doğalgaz Ana Vanası
14.Doğalgaz Kesme Butonları
15.Jeneratör / Jeneratör odası
16.Acil durum asansörü
17.Yangın Pompaları
18.Duman Dedektörleri
19.BIM Sistemler
20.Sprink Sistemleri Vanaları
21.Alarm Butonları
22.Sirenler
23.Yangın Tüpleri
24.Tekerlekli Yangın Tüpleri
25.Yangın Dolapları
26.Hidrant
27.İtfaiye Bağlantı Ağzı
28.Seyyar Yangın Hortumu
29.Elektrik Panosu Otomatik Söndürme Sistemleri
30.Bilgi İşlem Otomatik Söndürme Sistemi <
31.Güvenlik Birim Yerleri
32.Sabotaj Butonları
33.Dalgıç Pompaları
34.Gaz Dedektörleri
35.Acil Aydınlatmalar
36.Fosforlu Acil Çıkış Levhaları
37.Kameralar
38.Acil Durum Kriz Odası ( Ekipman Odası)
39.Kum Torbaları
40.Basınçlı Kaplar
41.Buradasınız
42.Yangın Panelleri
43.Kompresörü uzaktan durdurma butonları
44.Acil çıkış çekici
45.Yangın Battaniyesi
46.Acil telefonlar
47.Göz Duşları veya losyonları
48.Boy duşları veya losyonları
49.Otomatik kapı acil butonları
50.Gaz sensörleri (Hidrojen vs.)
51.Acil müdahale çantaları
52.Acil müdahale arabaları
53.Kazan uzaktan durdurma butonları/anahtarları
54.Ses anons sistem merkezi
55.Ses anaons hoparlör yerleri
56.Acil durum ekipman dolapları
57.Oksijen tüplü Solunum maskeleri
58.İtfaiyeci elbiseleri
59.Can simitleri <
60.Kurtarma İpi
61.Defibrilatör
62.Kurtarma şamandırası
63.Sinyal aynası
64.Şişme bot 65.Seyyar el fenerleri
66.Tekne Projektörleri <
67.Flikalar
68.Sart
69.Epirb
70.Arama Kurtarma Malzemeleri (Kazma, kesici, halat vs)
71.Megafon
72.Kurtarma Güvenlik Hava Yastığı
73.Duman perdesi
74.Duman yönlendirme bacası
75.Yangın duvarı
76.Yangın güvenlik holü
77.Yangın kompartmanı
78.Kazan dairesi
79.Sığınak
80.Yangın kontrol paneli
81.Kontrol merkezi

Tahliye planı, acil durum krokisi, yangın planı, yangın tahliye planı, krokiler, yerleşim planı, okul acil durum krokisi, fabrika acil durum krokisi, yurt acil durum krokisi, ofis acil durum krokisi, okul tahliye planı, hastane acil durum krokisi, hastane tahliye planı, hastane yangın tahliye planı, okul yangın tahliye planı tanımları ile çizimlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Bize WhatsApp'tan Ulaşın!