İçeriğe geç

Arama Kurtarma Eğitimi ve Tatbikatı

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında vermiş olduğumuz, Güvenli Yaşam ve Acil Durum Müdahale Eğitimlerine yönelik Hizmetlerimiz: #

ACİL DURUM DEĞERLENDİRMESİ #

HİZMET DETAYLARI

Hali hazırda bulunan tüm uygulama, yöntem ve prosedürlerin detaylı bir şekilde incelenip raporlanması ve bir sonraki aşamalara ilişkin Arama Kurtarma Eğitimi faaliyet planının oluşturulması.

Ayrıca mevcut tehlike ve tehlikeye yol açabilecek risklerin belirlenip düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin saptanması ve iyileştirme planının oluşturulması.

Acil Durum Değerlendirmesi aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır:

 • Tam saha turu. (Üretim/ofis alanları, altyapı ve destek hizmet unsurları) 
 • Yangın müdahale ve erken uyarı altyapısının değerlendirilmesi.
 • Tahliye yolları ve toplanma bölgesi değerlendirmesi. 
 • Tehlikeli madde depolanan alanların değerlendirilmesi. 
 • Acil durum ve iş devamlılığı planlarının gözden geçirilmesi. 
 • İşletmeyi, çalışanları ve iş devamlılığını etkileyecek acil durum risklerinin tespiti ve raporlanması. 

ACİL DURUM TATBİKATI #

HİZMET DETAYLARI

Fonksiyonel tatbikatlar, uygulama ve yönetim metotlarını içerdiğinden kurum ve organizasyonların, gerçek acil durumlara karşı, hazırlık çalışmalarına büyük destek olabilmektedir. Fonksiyonel tatbikatlar; kurum dahilinde, gerçekleşme olasılığı yüksek bir risk kriterinden hareketle, risk oluştuğu an için kurumun elindeki kaynakları efektif kullanabilmesi, acil durumun durağan hale getirilmesi, ve müdahale ekiplerinin koordineli olarak çalışmaları gibi kritik fonksiyonların yeterlilik düzeyine ilişkin gerçekçi çerçeveyi oluşturmaktadır.

Kurum için planladığımız fonksiyonel tatbikat ile;

 • Kurum Kriz Merkezinin Yönetsel Faaliyetleri 
 • Acil Durum Müdahale Ekibinin çoklu acil durumlara yaklaşım metodolojisi 
 • Standart Personelin, acil durum tahliyesi ile ilgili farkındalığı 
 • Acil Durum Kaynaklarının efektif kullanımı gibi kritik konuların ele alınmasına destek olabilmeyi planlamaktayız.

ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ #

arama kurtarma eğitimi

Afet ve Acil Durumlar da; temel kurtarma yöntemlerini ve tahliyelerde dikkat edilmesi gereken unsurları anlatan farkındalık seviyesinde bir eğitimdir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 11. Madde de yer alan,  arama kurtarma ve tahliye konularını kapsar.

Eğitimin İçeriği:

 • Arama, kurtarma ve tahliyenin tanımı
 • İşveren, yetkili personel ve çalışanların sorumlulukları
 • Arama Kurtarma ile ilgili yöntem seçimi
 • Arama kurtarma ekipmanları ve bunların doğru kullanımları
 • Kişisel koruyucu malzemeler
 • Tahliye konuları
 • Saha uygulamaları

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ #

EĞİTİM DETAYLARI

Eğitim sonunda katılımcıların aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir:

 • Yanma olayının gerçekleşmesi için gerken etmenlerin (Yanma Üçgeni) tanımlanması.
 • Yangın mahallinde karşılaşılabilecek riskler.
 • Yangın riski bulunan alanlarda alınabilecek önlemler.
 • Yangın sınıfları ve uygun söndürücü tipi seçimi.
 • Ev ve iş yerlerinde potansiyel yangın riskleri ve yangın çıkma nedenlerine dair istatistikler.
 • Yangın fark edilmesi durumunda izlenecek hareket tarzı.
 • Yangın Söndürme Stratejisi ve Yangın Durum Değerlendirmesi
 • Portatif yangın söndürücü çeşitlerinin özellikleri ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar.
 • Yangın sahnesine yaklaşma ve müdahale teknikleri.

İLERİ YANGIN EĞİTİMİ #

EĞİTİM DETAYLARI

Temel yangın eğitimini tamamlamış personelin, farklı düzeydeki yangın alanlarına müdahale becerilerini arttırmaya yönelik bilgilerin verildiği bu eğitimde, kursiyerler aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir:

 • Temel yangın eğitimi konularının hatırlatma notları.
 • Yangına sebebiyet verebilecek ısı kaynakları.
 • Yanma gazları, yanma türleri ve piroliz.
 • Sıfır Basınç Noktası
 • Yangın ilerleme evreleri
 • Parlama ve Geri Tepme
 • Yangın Müdahale Yöntemleri
 • Yangın müdahale altyapısı, hidrant hatları, nozul ve hortumlar.
 • Su püskürtme yöntemleri
 • Yangın olay yeri yönetimi
 • Yangın mahalinin havalandırılması.
 • Saha uygulamaları

KAPALI VE KISITLI ALANA GİRİŞ EĞİTİMİ #

Çalışma mekanı olarak tasarlanmamış, kapalı ve/veya kısıtlı alanlarda bakım onarım gibi geçici sürelerde çalışacak personelin, bu tip yerlerdeki riskler hakkında farkındalığının artması ve güvenli giriş metotlarını öğrenmesi için oluşturulmuş uygulamalı bir eğitimdir.

Eğitim İçeriği:

 • İş Veren, Yetkili Personel ve Çalışanların Sorumlulukları
 • Kapalı alanlarla ilgili tanımlamalar
 • Kapalı alan risk analizi ve kapalı alan tehlikeleri
 • Kapalı alanlarda kullanılan kişisel koruyucu donanımlar ve kullanımları
 • Kapalı alana giriş ve çıkış prosedürleri
 • Atmosferik Tehlikeler
 • Gaz Ölçümü ve Havalandırma
 • Temiz Hava Solunum Seti Kullanımı
 • Saha uygulamaları

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ #

Eğitim İçeriği:

arama kurtarma eğitimi
 • Yükseklik ve yüksekte çalışmanın tanımı,
 • İşveren, yetkili personel ve çalışanların sorumlulukları
 • Yüksekte Güvenli Çalışma ile İlgili Yöntemler
 • Düşme Tehlikesi Bulunan Ortamlar ve Önlemler
 • Yüksekte çalışma ekipmanları ve bunların doğru kullanımları
 • Kişisel koruyucu malzemeler
 • Ankraj Noktaları
 • Yüksekte Çalışmada Kullanılan Teknik Malzemeler ve Kullanımları
 • Kişisel ve Toplu Koruma Yöntemleri
 • Saha uygulamaları

ENKAZA YAKLAŞMA VE BETON OPERASYONLARI EĞİTİMİ #

Afetler ve çeşitli etkenler sonrası oluşabilecek; çökme, yıkılma ve diğer olaylar da uygulanması gereken konuları kapsayan Teknik Seviye Eğitimidir.

Eğitim içeriği:

 • İşveren, Yetkili Personel ve Çalışanların Sorumlulukları
 • Kişisel Koruyucu Malzemelerin Kullanımı ve Standartları
 • Acil Durum Lojistiği ve Lojistik Fonksiyonları
 • Yıkılma Formasyonları
 •  Enkaz Bölgesi Genel Riskleri
 • Enkaza Yaklaşma
 • Temel Arama Teknikleri
 • Enkaza İlk Müdahale
 • Temel Müdahale Teknikleri
 • Enkazda Kazazedeye Müdahale ve Tahliye
 • Saha Uygulamaları

EV KAZALARI VE EV KAZALARINI ÖNLEME YÖNTEMLERİ #

Evler de meydana gelebilecek çeşitli Acil Durum ve Kazaları, bu acil durum ve kazaların sebeplerini, nasıl giderileceğini ve gerçekleştiği anlar da uygulanması gereken yöntemleri kapsayan, genel bilgilendirme seviyesinde bir eğitimdir.

ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ ve Daha Fazlası #

Bize WhatsApp'tan Ulaşın!