İçeriğe geç

Elektrik İç Tesisat Uygunluğu

Elektrik Tesisatının Periyodik Kontrolü Neden Gerekir? #

Tüm tesis ve işletmelerde elektrik iç tesisatının kontrolü ve elektrik tesisat uygunluk belgesi, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında zorunlu hale getirilmiştir.

17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında, elektrik tesisatının periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının tutulması gerekmektedir. (Ek-1 İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Uygulanacak Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları)

Elektrik tesisatın kontrolü, dinamik yük yapısı içerisinde tehlike teşkil edebilecek, sorunlu veya eksik tesisin tespiti açısından önemlidir. Bu sayede olası kaza ve yangınların önüne geçilecektir. 1B Belgelendirmenin alanında uzman Elektrik Mühendis kadrosu tarafından yapılan elektrik iç tesisat ölçüm ve kontrolleri, cihazların ve tesisatların neden olabileceği iş kazaları riskini azaltmaya, önlenmeye ve iş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

1B Belgelendirme, 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine” göre, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, işletmenizde bulunan tüm elektrik iç tesisat kontrolleri ve diğer elektriksel ölçümlerin yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Elektrik Tesisat Uygunluk Kontrolü ve Raporları #

Elektrik iç tesisatının kontrolü Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) tarafından yetkilendirilmiş Elektrik Mühendisleri tarafından yapılmakta ve elektrik tesisatının uygunluğuna yönelik kontrol raporları hazırlanmaktadır.
Elektrik iç tesisatı periyodik kontrol raporları ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun olarak hazırlanmaktadır. Elektrik iç tesisatı periyodik kontrol raporlarımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetçileri tarafından gerçekleştirilen iş güvenliği denetimlerinde geçerli raporlardır.
1B Belgelendirme tarafından gerçekleştirilen elektrik periyodik kontrolü neticesinde verilen Elektrik İç Tesisatı Uygunluk Raporları 1 (bir) yıl geçerliliğe sahiptir.

Elektrik periyodik kontrolü yapılırken iş sağlığı ve güvenliği bakımından aşağıdaki noktaların kontrolleri gerçekleştirilmektedir:

Sigorta Kutuları
Makine ve ekipman elektrik hatları
Jeneratör, Kompresör, Hidrofor Pompaları vb. statik noktalar
Ana Dağıtım Panosu ve Tali Panolar
Prizler
Paratoner ve Yıldırımdan Korunma tesisleri

Bize WhatsApp'tan Ulaşın!