İçeriğe geç

Forklift Periyodik Kontrolü

Forklift Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır ? #

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

TS ISO 22915-2 Endüstriyel Kamyonlar- Kararlılığın Doğrulanması- Bölüm 2: Direk İle Dengelenmiş Kamyonlar
TS ISO 5057 Endüstriyel Araçlar-Kullanımda Olan Forklift Çatal Kollarının Muayene Ve Tamiri

Forklift Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır ? #

Görsel Kontroller: Forkliftin genel durumu, ön ve üst koruyucular, camlar ve aynalar, göstergeler, direksiyon topuzu, kumanda kolları, koltuk, emniyet kemeri, yangın söndürücü, lastik ve bijonlar, egzos durumu, çatal kilit pimleri, kaldırıcı bağlantıları, gall zincirleri, hidrolik sistemi kontrol edilir.

İşlevsellik Kontrolleri: Yüksüz olarak test edilir. Ekipman hareket sınırları boyunca hareket ettirilir. Tepe lambası, geri vites ikazları, korna, far ve sinyaller, frenler, çatal-ataçmanın kaldırma indirme kontrolleri, tilt hareketleri kontrol edilir.

Statik-Dinamik Testler: Dinamik Test; Kapasite diyagramının varlığına bakılarak ekipman yüklü halde test edilir. Yüklü olarak ekipmanın yürüme, durma, dönüş, fren, kaldırma-indirme ve tilt hareketleri yapılarak güvenli çalışması kontrol edilir.

Deney yükü kapasite diyagramına uygun bir ağırlıktır. Daha düşük test yükü ile test yapılacağı zaman, kapasite diyagramına göre yük ağırlık merkezi uzaklaştırılarak test yapılır. Kapasiteye uygun yapılamadığında deneyler Beyan Kapasitesi’ne göre daha düşük ağırlık ve uygun ağırlık merkeziyle gerçekleştirilebilir. Yükün çatal uzunluğunun dışına taşmamasına ve güvenli şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. Deney yükü, ağırlığı bilinen, düzgün yayılı, test sırasında veya olası bir kaza durumunda yeni tehlikeler oluşturmayacak şekilde olmalıdır.

Yük, çevrede gerekli emniyet mesafesi bırakılarak ve kontrollü olarak kapasite diyagramında belirtilen maksimum yüksekliğe kadar kaldırılarak forkliftin denge durumu kontrol edilir. Kaldırma işlemi sırasında aşırı esneme, yaylanma vb. tehlikeli durumlarda kaldırma işlemi durdurulur.

Statik Test; Kapasite diyagramına göre yüklü halde bekletilerek yük kaçakları kontrol edilir. Kaldırma pistonlarında ve tilt pistonlarında kaçakların bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Kaldırma pistonlarında 10 dakika içinde 10 cm’ye kadar tolerans tanınır.

Forklift Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır ? #

Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı 1B Belgelendirme mühendisleri tarafından yapılır.

Forklift Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır ? #

Forklift standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

Bize WhatsApp'tan Ulaşın!