İçeriğe geç

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmelik ve risk analizi Temel Eğitimi

Risk Değerlendirme #

 Risk değerlendirmesi, işyerinde (Okul/Kurumlarda) var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske  dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

İlgili Mevzuat #

Temel mevzuat : #

6331 Sayılı İSG Kanunu (30.06.2012) İş Sağlığı ve Güvenliği RD Yönetmeliği (29.12.2012)

Ek mevzuat Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği      Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik Titreşim Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Risklerden Korunma Yöntemi #

Kaynakta Alınması Gereken Önlemler #

Makinenin Değiştirilmesi;

«Kullanılan makinelerin, gürültü düzeyi düşük makineler ile değiştirilmesi»

İşlemin Değiştirilmesi;

«Gürültü düzeyi yüksek olarak yapılan işlemin, daha az gürültü gerektiren işlemle değiştirilmesi»

Ayrı Bölmeye Alınması;

«Gürültü kaynağının ayrı bir bölmeye alınması»

Ortamda Alınması Gereken Önlemler #

Ses Emici Malzeme;

«Makinelerin yerleştirildiği  zeminde, gürültüye ve titreşime  karşı önlemlerin alınması, sesin geçebileceği ve yansıyabileceği duvar, tavan, taban gibi yerleri ses emici malzeme ile kaplanması»

Araya Engel Koyma;

«Gürültü kaynağı ile gürültüye  maruz kalan kişi arasına  gürültüyü önleyici engel koymak»

Mesafeyi Artırma;

«Gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasındaki mesafeyi artırmak»

Kişide Alınması Gereken Önlemler #

Sessiz Bölme İçine Alma;

«Gürültüye maruz kalan kişinin, sese karşı iyi izole edilmiş bir bölme içine alınması»

Maruziyet Süresini Azaltma;

«Gürültülü ortamdaki çalışma süresinin kısaltılması»

KKD Kullanma;

«Gürültüye karşı etkin kişisel koruyucu kullanmak»

Bize WhatsApp'tan Ulaşın!