İçeriğe geç

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi

ISO 45001 Nedir? #

ISO 45001 iş güvenliği ve iş sağlığı yönetim sistemleri için zorunlu bir ISO standardıdır.

Bu standart Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerine ve yönergelerine dayanmaktadır. ISO 45001, İngiliz Standartlar Enstitüsü tarafından yayınlanan OHSAS 18001 standardının yerine kabul edilmiştir.

ISO 45001, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan yeni bir İş Güvenliği Standardına yönelik ihtiyacın artması nedeniyle geliştirilmiştir.

ISO 45001 Standardı Ne İşe Yarar? #

OHSAS 18001 standardı yerine hazırlanan ISO 45001, Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Uluslararası platformlarda geçerliliği olan ISO 45001 standardı aynı zamanda TSI 18001’in yerine de uygulanmaya başlanmıştır.

ISO 45001’in temel hedefi, küresel çapta yaşanan iş sağlığı ve güvenliği endişelerini ortadan kaldırmaktır.

Bu standart, işletmenin küçük veya büyük ölçekli olup olmadığına bakılmaksızın her sektördeki çalışanların güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Maddeleri neler?

  1. Kapsam
  2. Atıf yapılan dökümanlar/standartlar
  3. Terimler ve tanımlar
  4. Kuruluşun bağlamı
  5. Liderlik
  6. Organize etme
  7. Destek/yardım
  8. Operasyon
  9. Performans testi
  10. İyileştirme

Tüm bu maddeler, bir işletmede İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim ilkelerinin doğru bir şekilde kurulumunu gerçekleştirmek içindir. Tehlikeleri ortadan kaldırarak ve riskleri minimuma indirerek, yapılan işin verimliliğini ve uygun sağlık koşullarını artırmak ana amaçtır.

Bize WhatsApp'tan Ulaşın!