İçeriğe geç

ISO 50001:2018 Enerji Yönetimi Sistemi Temel Eğitimi

ISO 50001 Nedir ? #

ISO 50001 Enerji yönetim sistemleri – Kullanım kılavuzuyla birlikte gereksinimler, Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından oluşturulan uluslararası bir standarttır.

Faydaları #

Enerjiye erişim giderek daha maliyetli olmakta ve çevreye daha zarar verici hale gelmektedir. Enerji kaynaklarının da azalması neticesinde çoğu ülkede ucuz enerji devri artık kapanmaktadır.

Enerji Yönetim Sistemi, her ölçekteki kuruluşun enerji kullanımını sürdürülebilir biçimde yönetmesine yardımcı olur. Enerji Yönetim Sistemi sayesinde;

Maliyetlerin azalması

Çevresel etkinin azalması

Rekabet edilebilirliğin artması sağlanacaktır.

Nasıl Belgelendirilir? #

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına istinaden sertifikalandırmayı planlayan kuruluş öncelikle ISO 50001 standardı gerekliliklerini yerine getirerek sistemini kurar ve uygulanmasını sağlar.

Bu aşamada çalışanların standart konusunda yetkinliklerini arttırmak isterseniz sunduğumuz eğitimleri gözden geçirebilirsiniz.

Bize WhatsApp'tan Ulaşın!