İçeriğe geç

İstif Makinesi Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır ? #

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

TS EN ISO 3691-5 Endüstriyel araçlar- Güvenlik kuralları- Bölüm: 5 – Yaya tarafından kumanda edilen araçlar
TS ISO 5057 Endüstriyel araçlar-Kullanımda olan fork lift çatal kollarının muayenesi ve tamiri

İstif Makinesi Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır ? #

Görsel Kontroller: Cihazın genel durumu, hidrolik sistemi, akü, tekerlekler, personel platformu (varsa), ayaklar, çatal, ataçman, gall zincirleri, asansör cıvataları, asansör makaraları, kızaklarda aşınma ve boşluklar, ayak koruyucular kontrol edilir.

İşlevsellik Kontrolleri: Yüksüz olarak gerçekleştirilir. Ekipman hareket sınırları boyunca hareket ettirilir. Yürüyüş, dönüş, denge, acil stop, kumanda, korna ve göstergeler, frenler, kesici sviçler, kaldırma fonksiyonu kontrolleri yaptırılır.

Statik-Dinamik Testler: Kapasite diyagramına göre yüklü halde test yapılır. Yüklü olarak ekipmanın yürüme, durma, dönüş, fren, kaldırma-indirme hareketleri yapılarak ve statik deney yapılarak güvenli çalışması kontrol edilir. Kaldırma pistonlarında 10 dakika içinde 10 cm’ye kadar tolerans tanınır.

İstif Makinesi Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır ? #

Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı 1B Belgelendirme mühendisleri tarafından yapılır.

İstif Makinesi Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır ? #

İstif Makinesi standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

Bize WhatsApp'tan Ulaşın!