İçeriğe geç

Makaslı Platform Periyodik Kontrolü

Makaslı Platform Nedir ? #

elle çekilebilen bir kaldırma aracıdır. Mekanizmasındaki tekerlekler sayesinde istenilen yere elle taşınabilmektedir. Makaslı platform hem üst hemde alt tarafta kumanda ile kontrol edilebilmektedir. Hidrolik sistemle çalışan bu kaldırma aracında denge ayakları bulunmaktadır.

İnşaat sektöründe, tadilat tamirat işlerinde, temizlik ve montaj işlerinde kullanılan makaslı platformlar oldukça pahalı makinalardır. Makaslı platform iç dış mekan kullanımına uygun elektrikli, benzinli, dizel seçenekleri bulunmaktadır. Dünya üzerinde sıkça kullanılan makaslı platform Türkiye’de de sıkça kullanılmaktadır.

Makaslı platform 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği uyarınca çıkarılan iş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinin kaldırma iletme ekipmanları maddelerine tabiidir. Bu yönetmeliğe ve standartlara göre de makaslı platformun bakım ve periyodik kontrolleri yapılmaktadır.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği #

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Periyodik Kontrol Raporu #

Bünyemiz içerisinde kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolleri kapsamında test ve muayenelerini yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenirlilik açısından ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına dikkat ediniz.

Bize WhatsApp'tan Ulaşın!