İçeriğe geç

Makine ve Tezgah Periyodik Kontrolü

TEZGAH VE MAKİNELERİN PERİYODİK KONTROLÜ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4. Maddesi;

İşveren ’in çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemekle, denetlemekle ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamakla ve risk değerlendirmesi yapmakla veya yaptırmakla yükümlü olduğunu belirtir.

İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz hükmü de yer almaktadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği ve buna bağlı Resmi Gazete 28628 sayılı 25.04.2013 tarihinde yayınlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”nin2.Bölüm İşverenlerin Yükümlülükleri Başlığı 7.Maddesinde;

(1) İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur.

  1. a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ninEK-III “BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR” başlığı 2.Maddesinde;

  1. Periyodik kontrole tabi işekipmanları

2.4. Tezgahlar

2.4.1(Değişik:RG-24/4/2017-30047) Tezgahlara yılda bir bakım ve muayene yapılması yeterlidir. Preslerin muayeneleri TS EN692+A1 ve TS EN 693+A2 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

TezgahlarınPeriyodik Kontrolü Kapsamında:

  1. Makine Tezgahlarının Periyodik Kontrolü.
  2. Preslerin Periyodik Kontrolü.
  3. Fabrika, atölyelerde bulunan çalışanların kullanması esnasında elektriğe bağlı olarak çalışan bütün tezgahların periyodik kontrolü.

TezgahlarınPeriyodik Kontrolü Öncesi Yapılacak Olan Hazırlıklar:

  • Tezgahın gerekli bakım ve onarımlarının yapılmış, güvenli kullanıma hazır halde bir refakatçi ile birlikte hazır bulundurulmalıdır.
Bize WhatsApp'tan Ulaşın!