İçeriğe geç

Pano Bazlı Topraklama

Topraklama Ölçümü Neden Yapılmalıdır? #

Topraklama bir elektrik tesisatının güvenilirliğinin temelini oluşturur. Bu nedenle bu temel ne kadar sağlam olursa işletmelerin elektriksel güvenilirliği o kadar yüksek olur. Tesis boyunca çalışan emniyetinin sağlanması, iş ve işçi sağlığı, koruma elamanlarının düzgün çalışması, elektrik sistemlerinde hatalar oluşmaması için topraklama ölçümü periyodik olarak yapılmalıdır.

Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır? #

Topraklama ölçümü yapılması ve buna göre bir rapor oluşturulması sırasında yapılacak işlemler gerekli yönetmelikte belirtilmiştir, buna göre;

1- Göz ile muayene yapılmalı.

2- Koruma iletkenlerinin bağlantılarının güncel durumu gözden geçirilmeli,

3- Elektrik tesisine ait yalıtım dirençlerinin ölçümleri yapılmalı ve sağlığı incelenmeli,

4- Toprağa ait olan direnç ölçülmeli ve topraklama kontrolü yapılmalıdır.

Topraklama ölçümü yapılacak cihazın ölçümleri yapılmalıdır, topraklama ölçümü fabrika veya tesise yapılacaksa, buranın topraklama düzeni önceden gözlemlenmelidir.

Topraklama ölçüm raporunda neler olmalıdır?

Topraklama ölçüm raporu, yapılması zorunlu olan topraklama ölçümü sonrasında yetkili kişilerce verilen ve topraklama değerleri, ölçümleri gibi maddelerin mevzuatlara uygun olup olmadığını gösteren rapordur. Bu konuda yeterince bilgi sahibi olmayan kişilerin yaptığı ölçümler ve hazırladığı raporlar hem geçersiz sayılacak hem de sağlıklı olmayacaktır.

Raporda, yer alan bilgiler şöyledir; #

1- Ölçümün yapılmasını talep eden ve ölçümü yapan kişiler hakkında bilgi,

2- Ölçümün yapıldığı tarih ve bu tarihte toprağın güncel durumu,

3- Ölçüm yapılan tesis ile ilgili bilgiler,

4- Ölçümün yapıldığı cihaza ait bilgiler ve bu cihazın kalibrasyon bilgileri,

5- Ölçüm ve karşılaştırma değerleri,

6- Eğer topraklanma ölçüm değeri ilgili mevzuata uygun değilse yapılması gerekenler.

Topraklama Ölçüm Periyotları #

Yukarıdaki belirttiğimiz nedenler topraklama sisteminin sağlığı ve değerleri düzenli olarak takip edilmelidir. Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanıp 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, yürürlüğe giren, “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Ek-P`de çeşitli topraklama tesislerinde işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotları verilmiştir.

Bunlar;

  • Elektrik üretim, iletim, dağıtım tesisleri, 2 yıl
  • Enerji Nakil ve dağıtım hatları 5 yıl
  • Sanayi tesisleri ve iş merkezleri direnç değerleri 1 yıl
  • Topraklama tesisleri ile ilgili diğer kontroller 2 yıl
  • Sabit işletme elemanları 1 yıl
  • Yeri değişebilen işletme elemanları 6 ay
  • Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli zararlı maddelerle çalışabilen işyerleri ve ıslak ortamlarda çalışılan işyerleri için kontrol periyotları 1 yılı aşamaz.
Bize WhatsApp'tan Ulaşın!