İçeriğe geç

Süreç Yaklaşımı Nedir ? #

Kuruluşun misyon, vizyon ve değerleri ile örtüşen, bu değerlere uygun bir şekilde yapılandırılmış süreçlerinin belirlenmesi, bu süreçlerin ve ilişkilerinin en azından aşağıdakileri kapsayacak şekilde analiz edilmesidir.

 • Her bir sürecin amacının belirlenmesi
 • Her bir sürecin sahibinin belirlenmesi
 • Her bir sürecin sorumlularının belirlenmesi
 • Her bir sürecin kaynaklarının belirlenmesi
 • Her bir sürecin müşterilerinin ve tedarikçilerinin belirlenmesi
 • Her bir sürecin faaliyetlerinin belirlenmesi
 • Her bir sürecin girdilerinin belirlenmesi
 • Her bir sürecin çıktılarının belirlenmesi
 • Her bir sürecin dokümante bilgilerinin belirlenmesi
 • Her bir sürecin riskleri ve fırsatlarının belirlenmesi
 • Her bir sürecin hedeflerinin belirlenmesi
 • Her bir sürecin performans göstergelerinin belirlenmesi

Süreç Yaklaşımı’nın amacı, süreçler üzerinde sürekli kontrol sağlamaktır.

Süreç Nedir ? #

Kaynakları kullanan ve girdileri çıktılara dönüştürmek amacıyla yönetilen bir faaliyetler olarak adlandırılabilir. Faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir süreç olarak yönetildiğinde istenen sonuca daha verimli olarak ulaşılır.

Bize WhatsApp'tan Ulaşın!