İçeriğe geç

Kaldırma ve İletme Ekipmanları Periyodik Kontrol #


Günümüzde laldırma ve iletme ekipmanları ve aksesuarlarının operatör hataları ve kusurlu olan iş ekipmanının kullanılması neticesinde iş gücü kaybı oluşmaktadır. Kaldırma ve İletme Ekipmanlarılerin periyodik kontrollerinin yapılması hem güvenli çalışma koşularının gereği, hem de yasal mevzuatların zorunlu kıldığı bir uygulamadır.

Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır? #

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının güvenli ve ekonomik olarak çalışması için periyodik kontrollerinin ve korucu bakımların yapılması gereklidir. Kaldırma ve iletme ekipmanları en önemli elemanları günlük gözden geçirilmeli ve normal olmayan bir durum gözlenmesi halinde, gerekli tedbirler alınmalıdır.

Planlı ve koruma amaçlı yapılan kontrol, kaldırma ve iletme ekipmanları elemanlarında oluşabilecek tehlikeli durumların zamanında tespit edilmesini sağlamak, güvenliği tehlikeye düşürecek ve büyük ekonomik kayıplara sebep olabilecek önlemekte ve tesisin verimini arttırmaktadır.

Kaldırma ve İletme Ekipmanları Periyodik Kontrol Yönetmeliği #

Kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik muayene ve kontrolleri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince oluşturulan 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında yapılmaktadır.

İlgili yönetmeliğin tamamını incelemek için tıklayın

Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının Periyodik Kontrol Süresi Nedir? Ne Sıklıkla Yapılır? #

Kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik kontrol / muayene süresi, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde standart veya azami bir süre belirtilmemişse imalatçının öngördüğü periyotla yapılır; bu da yoksa azami süre 1 yıldır.

Periyodik kontrol sıklığı, yönetmelikte yer alan tablolarda veya standartlar ile belirlenmemişse, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar imalatçı tarafından da belirlenmemiş ise ekipmanın bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı, yaşı, bakım faaliyetleri, sıklığı, atmosferik koşullar, kaza geçirmesi, önceki periyodik kontrol sonuçları ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak ve yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre periyodik kontrol, test ve muayenelerin sıklığı artırılabilir.

Özetle, kaldırma ve iletme ekipmanları periyodik kontrolleri en az 12 ayda bir yapılmalıdır.

Bize WhatsApp'tan Ulaşın!