İçeriğe geç

FMEA Nedir? #

İngilizce “Failure Modes and Effect Analysis” cümlesinin baş harflerinden adını alan FMEA Türkçe’ye “Hata Türü ve Etkileri Analizi” olarak çevrilmiştir.

FMEA, tasarım, üretim ya da montaj proseslerinde ürünün (dolayısıyla prosesin) iyileştirilmesi için uygulanır.
Ürün özelliklerinin ve proses şartlarının iyileştirilmesine yönelik düşünceleri disipline eden sistematik bir yaklaşımdır.

AIAG (Automotive Industry Action Group) tarafından yayınlanan FMEA daha önce 4 kere revizyona uğradı.
AIAG, FMEA’nın son revizyonunu VDA (Verband der Automobilindustrie) ile işbirliği içerisinde ortak yayın olarak Haziran 2019’da yayınladı.

FMEA’nın amacı nedir? #

 • FMEA takım çalışması odaklı, sistematik, niteliksel, analitik bir metottur ve şunları amaçlar;
 • Ürün veya prosesteki potansiyel teknik riskleri değerlendirmek,
 • Bu risklere ait sebep ve etkilerini analiz etmek,
 • Önleyici ve tespite yönelik aksiyonları dokümante etmek,
 • Riskleri azaltmak için aksiyonlar önermek

İyi uygulanan bir FMEA; #

 • Tasarım ve proses faaliyetlerinde iletişimi artırır.
 • Bir ürün tasarımının ve prosesinin kalitesinin, doğruluğunun, üretilebilirliğinin, güvenliğinin arttırılmasına yardımcı olur.
 • Potansiyel hataların etkilerini ve sebeplerini araştırır, proses kaynaklı hataları azaltır.
 • Garanti ve kalitesizlik maliyetlerinin azalmasını sağlar.
 • Ürünün ve prosesinin analizine yardımcı olur.
 • Ürün ve proses geliştirme zamanını ve maliyeti düşürür.
 • Ürünün ve prosesin geçerli kılınmasına katkı sağlar. (validasyon)

FMEA türleri nelerdir? #

Tasarım FMEA
Ürün tasarımı için uygulanır. Ürün özelliklerinin belirlenmesine yönelik düşünceleri disipline eden sistematik bir yaklaşımdır.

Proses FMEA
Üretim ya da montaj prosesinin devreye alınması ya da iyileştirilmesi için uygulanır. Ürün özelliklerinin ve proses şartlarının iyileştirilmesine yönelik düşünceleri disipline eden sistematik bir yaklaşımdır.

Bütünleyici FMEA (FMEA-MSR):
Müşterinin çalışması sırasında güvenli bir durumun veya çevresel uyumun korunmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. FMEA-MSR’ler elektriksel, elektronik veya programlanabilir elektronik sistemlerde normal çalışma koşullarında meydana gelebilecek olası arızaları ve bunların sistem üzerindeki ilgili etkilerini analiz eder.

Analizin önemli bir odak noktası, sistemin veya son kullanıcının bir arıza meydana geldiğinde bir arıza tespit edip etmeyeceğini belirlemektir.

FMEA uygulama adımları nelerdir? #

DFMEA ve PFMEA uygulamaları yedi adımdan oluşur

 1. Planlama ve hazırlık
 2. Yapısal analiz
 3. Fonksiyon analizi
 4. Hata analizi
 5. Risk analizi
 6. Optimizasyon
 7. Sonuçların dokümantasyonu
Bize WhatsApp'tan Ulaşın!